CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỆT http://kythuatviet.vn

Giải pháp và ứng dụng
13.12.2010


  • NGÀNH BAO BÌ, IN ẤN

                ⇒ Máy in ống đồng, offset, flexo, in vải

                ⇒ Máy tráng ghép màng phức hợp

                ⇒ Máy thổi, chia cuộn ,làm túi

                


  • NGÀNH SẮT THÉP

              ⇒ Máy cán

              ⇒ Máy làm ống

              ⇒ Xả băng

              ⇒ Cuộn, xả cuộn


  • TÔN MẠ MÀU, MẠ KẼM

                                                                                                  

  • NGÀNH GIẤY

                           ⇒ Máy xeo giấy

                           ⇒ Máy cán sóng nhiều lớp

                            

  •   NGÀNH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN

             ⇒ Máy xoắn

             ⇒ Máy quấn

             ⇒ Máy cán...URL của bản tin này::http://kythuatviet.vn/modules.php?name=Whoweare&op=viewst&sid=12

© CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỆT contact: info@kythuatviet.vn